Sherbimet tona

QENDRA PËR KONTROLLIMIN TEKNIK TË AUTOMJETEVE “BESI” Q.K.T.A

KONTROLLA TEKNIKE Q.K.T “BESI”

Në kuadrin e kompanisë “BESIMI COMMERCE”, Veprimtarinë shërbyese profesionale e krynë edhe Qendra e kontrollit teknik të automjeteve Q.K.T “BESI” në Shtime.
Qendra veprimtarinë e saj e ka filluar më 23/08/2009, në kuadrin e qendrës kryhen Kontrolli teknik i automjeteve të lehta (veturave) deri në peshen 3.5 ton dhe kontrolli teknik i automjeteve të rënda mbi 3.5 ton. Në kuadrin e Q.K.T, punon stafi profesional me 5 punëtor ku nga këta jan inxhinier të makinerisë, Qendra punën e vet e fillon nga ora 8:00 deri në ora 16:00. Kontrolli teknik i një automjeti zgjatë për automjete deri në 3.5 ton 20 minuta, kurse për automjete të rënda mbi 7.5 ton zgjatë 40 minuta, gjatë kesaj kohe përfshihet edhe shërbimi i administratës.
Gjatë një dite mundë të realizohen 21 teste-kontrolla për automjete të lehta, dhe 11 për automjete të rënda.