Resaturant Kroni

Restaurant “Kroni” është themeluar në vitin 2008, me lokacion në rrugën Carralaeve – Komoran më saksisht fsh. Pjetërshticë.

Restaurant ditor, Sallën e Dasmave me kapacitet 350 persona, parking etj.

Gjendet në tërren kodrinor-malor me një lartësi mbidetare 600 m. dhe kryesisht peisazh natyror.

Veqori e këtijë restauranti është kuzhina tradicionale Shqiptare me gatime të freskëta dhe bio nga prodhimet vendore.

Ndodhet në rrugën Shtime – Prishtinë themeluar në vitin 2015, ky restaurant është bashkangjitur shërbimëve tona pikës së karburantit Petrol-3, ofron të gjitha llojet e ushqimëve dhe pijeve freskuese, parking të mjaftueshëm për klient, ndodhet 8 km nga qyteti i Lipjanit dhe 20 km nga kryeqendra Prishtina.

RESTAURANT KRONI

Restaurant “Kroni” është themeluar në vitin 2008, me lokacion në rrugën Carralaeve – Komoran më saksisht fsh. Pjetërshticë.

Ky restaurant posedon , Restaurant ditor, Sallën e Dasmave me kapacitet 350 persona, parking etj.

Gjendet në tërren kodrinor-malor me një lartësi mbidetare 600 m. dhe kryesisht peisazh natyror.

Veqori e këtijë restauranti është kuzhina tradicionale Shqiptare me gatime të freskëta dhe bio nga prodhimet vendore.