NJËSIA E TRANSPORTIT

Zhvillimit të hovshëm të kompanisë i ka paraprirë edhe ideja për bartjen e mallrave të blera, që nga themelimi i kompanisë e deri në zhvillimin e sajë pjesa e transportit gjithmonë ka luajtur rol kyq në importimin e mallrave. Me rritjen e kompanisë, me hapjen e tregjeve të jashtme që nga paslufta ky sektor ka arritur të ketë një zhvillim të madh dhe tani numëron rreth 30 Maune të gjitha pronësi e kompanisë sonë, kjo flotë e transportit tani ka pushtuar jo vetëm Ballkanin por edhe gjithë Europën, Turqinë etj.

Te ne mundë të kryhen të gjitha llojet e Transportit rrugor të mallrave mbrenda dhe jashtë territorit të Republikës së Kosovës, 

Në këtë sektor kryhen edhe shërbimet e shpedicionit dhe logjistikës dhe të gjitha shërbimet tjera që e bëjnë të përsosur këtë njësi.

Ofronë:

Shërbime transporti me makinerin më moderne të kohes, Prioriteti ynë është që porosia juaj të arrijë në kohë dhe e sigurtë

RELACIONET:

SHQIPERI

GJERMANI

KROACI

SLOVENI

ITALI

TURQI

AUSTRI

GREQI

BULLGARI

ZVICËRR

TRANSPORT NGA EUROPA

FUSHËKRUJË - CEMENT FACTORY

Çimento cilësore e Shqipërisë